PLAN DE DINAMIZACIÓN DA OFERTA FORMATIVA PARA DAR RESPOSTA ÁS NECESIDADES DA SOCIEDADE.

Fins do servizo, actividades e actuacións:
 

 • Búsqueda das necesidades formativas nas distintas empresas da provincia de Lugo, visitándoas para coñecelas de primeira man, e éstas podrán ser satisfeitas polos centros de formación da zona.
   
 • Elaboración e publicación de varios artículos sobre formación para incentivar que as persoas con pouca formación teña a inquetude de formarse nun oficio (Certificado de Profesionalidade).
   
 • Organizar Xornadas de Formación para o Emprego nas que colaboren as institucións autonómicas e locais, na que se trate “ o empresario e traballador ante a formación que se demanda” e tratar o futuro da formación dos traballadores en Galicia, así como o mercado laboral e os certificados de profesionalidade.
   
 • Promover conferencias e seminarios sobre temas de interés xeral e social “Formación-Emprego” para asociados e non asociados e a colaboración en proxectos formativos institucionales.
   
 • Actuar como asesores para os diferentes colectivos da sociedade que, coñecendo as necesidades existentes en certos sectores que demandan man de obra cualificada e poder indicarlles cal é a formación que deben realizar para conseguir ser traballadores potenciales de ditas empresas.
   
 • Difundir información sobre a existencia de recursos para formar aos diferentes colectivos da sociedade tanto nas entidades públicas como privadas.